Onze hoofdsponsoren:

Zaaldienst

Geen activiteiten.

Jarigen

Geen activiteiten.

Wie spelen er thuis?

Geen activiteiten.

Bestuur

Voorzitter:
Frans Gijzen
Sytwinde 42
2631 GT Nootdorp
Tel. 015-3107893

Jeugdzaken:
Jolanda de Koning
Sytwinde 44
2631 GT Nootdorp
Tel. 015-3108838

Penningmeester:
Tobias Pohan Simandjuntak
Sniplaan 47
2289 EK Rijswijk
Tel. 06-36397007

Administrateur:
John de Koning
Fonteinkruid 9
2631 DT Nootdorp
Tel. 06-19196581

Wedstrijdsecretaris:
Niels & Ingrid van der Ven

Algemeen bestuurslid:
Gerry Buursink
Populierenlaan 28
2631 HX Nootdorp
Tel: 015-310 9809

Secretaris:
Carli Wubben
Secretariaat@bvdeo.nl

Vele handen maken licht werk. Veel leden zetten zich actief in voor de vereniging als lid van een commissie of nemen bepaalde taken op zich. Versterking is altijd welkom. Als je je ook wilt inzetten voor de vereniging mail dan naar secretariaat@bvdeo.nl of spreek een van de bestuursleden aan.

Kascommissie:
Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt de Algemene Leden Vergadering verslag uit van haar bevindingen.
De kascommissie bestaat uit de volgende personen:
Mariska Haket, voorzitter
Roelien Veldhoven, lid
Marco van Galen, reserve lid.

Trainerscommissie:
De taken van de trainerscommissie omvatten het trainen en begeleiden van wedstrijdspelers, beginners, recreanten en niet-wedstrijdspelers. De trainerscommissie is als volgt samengesteld:
Niels & Ingrid van der Ven (voorzitter, wedstrijdsecretaris & Badminton Nederland competities)
Paul de Graaf (trainer senioren competitiespelers en reserves)
Tomas Spanbroek (trainer jeugd)

Recreantenbegeleiding: Hans Rolvink

Jeugdcommissie:
Deze commissie verzorgt alle activiteiten die op de een of andere manier met jeugdleden te maken hebben. Dit varieert van opvang van nieuwe leden, contacten met de ouders, de organisatie met betrekking tot de jeugdcompetitie, de deeldiploma’s, het jeugdkamp en de jeugdkampioenschappen (ALV 1985). De taken in de jeugdcommissie zijn als volgt verdeeld:
Jolanda de Koning (voorzitter, bestuurslid jeugdzaken, opvang nieuwe jeugdleden,deeldiploma’s en contacten met ouders)
Raymond v/d Sande (wedstrijdsecretariaat, clubkampioenschappen en voorzitter kamp)
Fenna de Koning (Secretariaat jeugdcommissie)
Bart van Eijk (Voorzitter ZAT)

Leden ZAT : Marco Sebel, Bart van Eijk, Raymond van de Sande, Shelley Bontje, Raoul Gijzen, Fenna Wubben, Sandra van Wissen, Elise Choy & Lieke de Bruijn.
Assistentie trainingen: Jolanda de Koning

Foyerzaken:
Inkoop: Raoul Gijzen
Sleuteladres, administratie +kas zaaldienst: Michel van der Sman
Zaaldienstrooster: Walther Hamberg

Alle seniorleden dragen een steentje bij in de vorm van zaaldienst.

Overige ondersteunende taken:

Ledenadministratie: John de Koning & Jolanda de Koning
Sponsorzaken: Sponsorcommissie: Tobias Pohan Simandjuntak, John de Koning, Gerry Buursink, Rick Ardts & Anja van Eijk.
Communicatie: Jolanda de Koning, ZAT, Mariska Haket (Eendracht redactioneel)
Shuttlebeheer: Peter de Vreede
Organisatie Clubkampioenschappen Senioren: Erwin Haverhoek, Hans Straaijer, Shelley Bontje
Verenigingsboekje: Jolanda de Koning, Gerry Buursink en Marlies Leuvenink (redactie en layout)  in samenwerking met Drukkerij Van de Sande
Reserveren zaalruimte: Jolanda de Koning

Abonneer je op de website d.m.v. e-mail

Voer je e-mailadres in om je in te schrijven op deze website en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.