Contributie 2020 – 2021

Contributies seizoen 2020 – 2021

Ons contributie seizoen loopt vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. Indien je je lidmaatschap wenst op te zeggen, dien je dit voor 1 juni 2021 bij het secretariaat te doen. Dit kan alleen schriftelijk, per email (secretariaat@bvdeo.nl) of per brief t.a.v. het secretariaat.

Opzeggingen ontvangen na 1 juni van het lopende seizoen worden gezien als een stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap per 1 juli van het komende seizoen. Wordt u tijdens het seizoen lid dan betaalt u een evenredig bedrag aan contributie. Mocht u tijdens het seizoen stoppen of geblesseerd raken, waardoor verder spelen niet mogelijk is, dan vindt er geen restitutie plaats.

De contributie voor het jaar 2020-2021 is zoals vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van 7 november 2019 iets verhoogd.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de penningmeester.

Senioren:
2x vrijspelen € 212,50
2x vrijspelen + training € 262,50
Indien er via automatisch incasso wordt betaald, krijgt men 2,50 korting op de contributie. Een tweede betalingsherinnering brengt € 10,- administratiekosten met zich mee.

Jeugd:
Jeugd < 16 jaar € 147,50
Jeugd 16-18 jaar € 165,–

Eenmalig inschrijfgeld nieuwe leden € 30,00

Competitietoeslag (veren shuttles voor eigen rekening):
Regulier Najaarscompetitie € 37,50
Heren/Dames Voorjaarscompetitie € 37,50
Recreatieve Competitie Zuid-Holland € 17,50
Jeugdcompetitie € 32,50

Niet spelend lid:
Contributie per jaar € 45,–

Gezinskorting:
Bij drie leden krijgt men € 15,00 korting.