Contributie 2023 – 2024


Contributies:
Jeugd < 16 jaar € 150,00
Jeugd 16-18 jaar € 167,50
Senioren 2x vrijspelen € 215,00
Senioren 2x vrijspelen + training € 275,00
Eenmalig inschrijfgeld nieuwe leden € 30,00

Indien er via automatisch incasso wordt betaald, krijgt men 2,50 korting op de contributie. Een tweede betalingsherinnering brengt € 10,00 administratiekosten met zich mee.

Ons contributie seizoen loopt vanaf 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024. Indien je je lidmaatschap wenst op te zeggen, dien je dit voor 1 juni 2024 bij het secretariaat te doen. Dit kan per email naar secretariaat@bvdeo.nl.

Opzeggingen ontvangen na 1 juni van het lopende seizoen worden gezien als een stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap per 1 juli van het komende seizoen. Wordt u tijdens het seizoen lid dan betaalt u een evenredig bedrag aan contributie. Mocht u tijdens het seizoen stoppen of geblesseerd raken, waardoor verder spelen niet mogelijk is, dan vindt er geen restitutie plaats.

De contributie voor het jaar 2023-2024 is zoals vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de penningmeester.

Competitietoeslag (veren shuttles voor eigen rekening):
Regulier Najaarscompetitie € 37,50
Heren/Dames Voorjaarscompetitie € 37,50
Recreatieve Competitie Zuid-Holland € 17,50
Jeugdcompetitie € 32,50

Niet spelend lid:
Contributie per jaar € 45,00

Gezinskorting:
Bij drie leden krijgt men € 15,00 korting