Gedrag

Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. Onze vereniging vindt het gedrag onderling een belangrijk punt en heeft hiervoor gedragsregels vastgesteld en vertrouwenspersonen aangesteld.