Competitie

De actuele speeltijden en uitslagen zijn te vinden op badmintonnederland.toernooi.nl . Controleer de juiste speeldatum en tijd, want deze zijn bindend.

Lege wedstrijdformulieren liggen in het bovenste laadje in de kast. Er is een apart mapje met wedstrijdformulieren voor de herencompetitie.

Ingevulde wedstrijdformulieren moeten worden bewaard t.b.v. controle bij fouten of onduidelijkheden. Daarom de formulieren direct na de wedstrijd in de 2e lade in de kast leggen.
Tip: Als je het formulier thuis wilt invoeren op toernooi.nl, maak dan even een foto van het formulier.

Teamkleding:
Alle competitiespelers worden geacht in het DEO teamshirt en zwart broekje/rokje te spelen tijdens de competitiewedstrijden.

Rol van de teamcaptain:
De teamcaptain is het eerste aanspreekpunt voor een goed verloop van de wedstrijden. Denk daarbij aan:

 • Toezien op het dragen van teamkleding
 • Toezien op een goed verloop van wedstrijden; minimaal 20 minuten van tevoren aanwezig zijn
 • Een juiste toepassing van reglementen; teamleden aanspreken op eventueel ongepast gedrag zoals vloeken, gooien met rackets e.d. Kijk ook eens naar de reglementen en de spelregels.
 • Toezien op een goede trainingsopkomst van het team

Veren shuttles:
Graag de nog bruikbare veren shuttles na de wedstrijden meenemen voor de dinsdag en/of woensdagtraining in de RKDEO hal.

Boetes:
Het niet opvolgen van instructies of het in strijd handelen met instructies kan een boete opleveren die voor rekening van het team komt.

Verzetten van wedstrijden:

 • In principe mogen wedstrijden alleen verzet worden naar reserve/vrije weken voorafgaand aan de oorspronkelijke speeldatum. Eventuele verplaatsingen graag afstemmen met de wedstrijdcommissie i.v.m. beschikbare zaalruimte en daarna overleggen met de tegenstander. Op de uitnodigingen van de tegenstander staan gegevens van de competitiecontactpersoon (CCP) van de betreffende verenigingen.
 • Daarna moet er goedkeuring gevraagd worden aan de regiocompetitieleider. Verplaatsingen graag aan de wedstrijdcommissie doorgeven, dan kan dit met de regiocompetitieleider geregeld worden. Het verzoek aan de regiocompetitieleider dient uiterlijk 10 dagen voor de vastgestelde en de nieuwe datum gedaan te zijn.
 • Indien je een wedstrijd verplaatst hebt, zorg dan voor het invullen van de juiste speelweek, datum en tijdstip van het wedstrijdformulier in de competitiesoftware.  Dit is vooral belangrijk indien er invallers hebben meegespeeld. Indien fouten worden gemaakt bij het invullen van het wedstrijdformulier, kan dit leiden tot schijnbaar onterechte invalbeurten en boetes of puntenaftrek.
 • Het zonder geldige reden verzetten van een wedstrijd kan administratiekosten opleveren


Invallen Bondscompetitie in hoofdlijnen:

 • Een speler van een team mag in een competitieweek uitkomen voor zijn eigen team en mag in dezelfde competitieweek één maal invallen in een ander team van zijn vereniging, rekening houdend met onderstaande:
  • De desbetreffende wedstrijden mogen niet gelijktijdig worden gespeeld., Dat wil zeggen, de aanvangstijd van een volgende wedstrijd dient niet vóór de eindtijd van de voorgaande wedstrijd te liggen
 • Een speler mag onbeperkt invallen (met uitzondering van invallen in team 1. Hiervoor geldt dat na 4x invallen je vastspeler van team 1 wordt en niet meer voor een lager team mag uitkomen).
 • Een vastspeler van een team mag niet deelnemen aan een wedstrijd van een lager team. Wel mag een speler invallen bij een lager team in dezelfde klasse.
 • Voor team 1 geldt ook dat rekening moet worden gehouden met de invallijst. Een invaller mag niet hoger staan dan het hoogste niet spelende teamlid. Neem bij twijfel contact met ons op.


Competitie software en wedstrijdformulieren:

 • Met de competitiesoftware kan op http://badmintonnederland.toernooi.nl  voor aanvang van de competitie voor elk team een teamopstelling worden ingevoerd. Deze opstelling is niet bindend.
 • Zorg ervoor dat datum, begin- en eindtijd juist zijn ingevuld. Als alles is ingevuld en goed is gecontroleerd dan pas op “bevestigen” drukken. Het wedstrijdformulier wordt dan verwerkt. Hierna kan er niets meer aan het formulier worden gewijzigd en is direct te zien op de site http://badmintonnederland.toernooi.nl.
 • Zorg ervoor dat het wedstrijdformulier zo spoedig mogelijk na het spelen van de thuiswedstrijd wordt ingevuld en verstuurd, maar uiterlijk op de maandag om 20.30 uur. Te laat invullen van het wedstrijdformulier levert een boete op voor het team.
 • Zorg ervoor dat de juiste persoon aan het juiste bondsnummer wordt verbonden. Iedereen met een bondsnummer is terug te vinden in de competitiesoftware.
 • Als je het digitale wedstrijdformulier op de een of andere manier niet kunt verzenden via bovenstaande manier, of achteraf een fout constateert, geef dit dan door aan het e-mailadres competitie@badminton.nl met vermelding van het divisie en afdelingsnummer. Stuur je mail cc aan de wedstrijdcommissie, zodat zij er ook van weten.

Gegevens CCP en sporthallen:
De sporthallen staan ook achter de wedstrijden op http://badmintonnederland.toernooi.nl. Als je klikt op de naam van de sporthal krijg je alle gegevens te zien van de sporthal en kun je ook via google-maps een route uitdraaien.

Overig:
Kijk op http://badmintonnederland.toernooi.nl voor poules, teams, spelers, uitslagen, standen, ranglijsten en statistieken.

Op http://www.badminton.nl/badminton_nederland/reglementen  voor het competitie reglement.