Bestuur


Voorzitter

Jordan Langenberg


Penningmeester

Theo Bleukens

Algemeen bestuurslid
Kelly de Bruijn


Jeugdzaken

Fenna de Koning


Wedstrijdsecretaris

Niels (& Ingrid) van der Ven

Secretaris
Shelley Bontje

 

Je kunt het bestuur bereiken via: Secretariaat@bvdeo.nl

Administrateur
John de Koning


Vele handen maken licht werk. Veel leden zetten zich actief in voor de vereniging als lid van een commissie of nemen bepaalde taken op zich. Versterking is altijd welkom. Als je je ook wilt inzetten voor de vereniging mail dan naar secretariaat@bvdeo.nl of spreek een van de bestuursleden aan.


Kascommissie:

Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt in de Algemene Leden Vergadering verslag uit van haar bevindingen. 

De kascommissie bestaat uit de volgende personen:

 • Frans (voorzitter)
 • Mariska (lid)
 • Jordy/Kees (reserve lid)

 

Trainerscommissie:

De taken van de trainerscommissie omvatten het trainen en begeleiden van wedstrijdspelers, beginners, recreanten en niet-wedstrijdspelers. De trainerscommissie is als volgt samengesteld:

 • Niels van der Ven (voorzitter trainerscommissie senioren)
 • Raymond van de Sande (trainerscommissie jeugd)
 • Veda Diemel  (trainer jeugd)
 • George Pohan Simandjuntak (trainer jeugd & recreanten)
 • Niels van der Ven, Sjuul der Weduwe, Wannie Horrevoets, Raymond van de Sande (’t TOC – Team Opstelling Commissie)

 

Jeugdcommissie:

Deze commissie verzorgt alle activiteiten die op de een of andere manier met jeugdleden te maken hebben. Dit varieert van opvang van nieuwe leden, contact met ouders, organisatie met betrekking tot de jeugdcompetitie, deeldiploma’s, het jeugdkamp en de jeugd-clubkampioenschappen (ALV 1985). De taken in de jeugdcommissie zijn als volgt verdeeld:

 • Fenna de Koning (voorzitter, secretaris jeugdcommissie)
 • Raymond v/d Sande (wedstrijdsecretariaat, clubkampioenschappen en voorzitter jeugdkamp)
 • Jolanda de Koning (ondersteunend lid)
 • Judith Goudzwaard (evenementen)

 

Foyerzaken:

 • Vacature (inkoop)
 • Michel van der Sman (sleuteladres, administratie + kas zaaldienst)
 • Guus vd Burgt (zaaldienstrooster)
 • Sandra van Wissen (beheer EHBO-doos)

Alle seniorleden dragen een steentje bij in de vorm van zaaldienst.

 

Overige ondersteunende taken:

 • Ledenadministratie: John de Koning, Raymond vd Sande & Jolanda de Koning
 • Sponsorzaken: Sponsorcommissie: Tobias Pohan Simandjuntak, Rick Ardts, Raoul Gijzen & Jordan Langenberg
 • Shuttlebeheer: Peter de Vreede & Rick Ardts                            
 • Officieel scheidsrechter NBB: Theo Bleukens     
 • Websitebeheer: Roelien Veldhoven                                          
 • Organisatie Clubkampioenschappen Senioren: Frans Gijzen, Dana van Dorp & Judith Goudzwaard (assistentie altijd welkom)
 • Evenementencommissie – “De Bende van 5”: Jordan Langenberg, Rein Veldhoven, Niels vd Ven, Theo Bleukens, Tobias Pohan Simandjuntak
 • Digitale nieuwsbief – DigiDeo: Kelly de Bruijn
 • Reserveren zaalruimte: Jordan Langenberg
 • Vertrouwenspersoon: Fenna Wubben, Sandra van Wissen, Guus van de Burgt