Bestuur

Voorzitter
Jordan Langenberg 

Jeugdzaken
Fenna de Koning

Penningmeester
Tobias Pohan Simandjuntak

Administrateur
John de Koning

Wedstrijdsecretaris
Niels & Ingrid van der Ven

Algemeen bestuurslid
Shelley Bontje

Secretaris
Vacature
Secretariaat@bvdeo.nl


Vele handen maken licht werk. Veel leden zetten zich actief in voor de vereniging als lid van een commissie of nemen bepaalde taken op zich. Versterking is altijd welkom. Als je je ook wilt inzetten voor de vereniging mail dan naar secretariaat@bvdeo.nl of spreek een van de bestuursleden aan.

 


Kascommissie:

Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt in de Algemene Leden Vergadering verslag uit van haar bevindingen. 

De kascommissie bestaat uit de volgende personen:

 • Marco van Galen (voorzitter)
 • Jordy van der Vet (lid)
 • (reserve lid)

 

Trainerscommissie:

De taken van de trainerscommissie omvatten het trainen en begeleiden van wedstrijdspelers, beginners, recreanten en niet-wedstrijdspelers. De trainerscommissie is als volgt samengesteld:

 • Niels van der Ven (voorzitter, wedstrijdsecretaris & Badminton Nederland competities)
 • Hans van Ham (trainer senioren)
 • Tomas Spanbroek & Andreas Pohan Simandjuntak (trainers jeugd)

Recreantenbegeleiding: Hans van Ham

 

Jeugdcommissie:

Deze commissie verzorgt alle activiteiten die op de een of andere manier met jeugdleden te maken hebben. Dit varieert van opvang van nieuwe leden, contact met ouders, organisatie met betrekking tot de jeugdcompetitie, deeldiploma’s, het jeugdkamp en de jeugd-clubkampioenschappen (ALV 1985). De taken in de jeugdcommissie zijn als volgt verdeeld:

 • Jolanda de Koning (voorzitter, bestuurslid jeugdzaken, opvang nieuwe jeugdleden, deeldiploma’s en contact met ouders)
 • Raymond v/d Sande (wedstrijdsecretariaat, clubkampioenschappen en voorzitter jeugdkamp)
 • Fenna de Koning (secretaris jeugdcommissie)
 • Sandra van Wissen (voorzitter ZAT)

Leden ZAT : Sandra van Wissen (voorzitter), Marco Sebel, Raymond van de Sande, Raoul Gijzen, Fenna Wubben, Elise Choy & Lieke de Bruijn.

 

Foyerzaken:

 • Raoul Gijzen (inkoop)
 • Michel van der Sman (sleuteladres, administratie + kas zaaldienst)
 • Walther Hamberg (zaaldienstrooster)

Alle seniorleden dragen een steentje bij in de vorm van zaaldienst.

 

Overige ondersteunende taken:

 • Ledenadministratie: John de Koning, Raymond vd Sande & Jolanda de Koning
 • Sponsorzaken: Sponsorcommissie: Tobias Pohan Simandjuntak, John de Koning, Gerry Buursink, Rick Ardts & Anja van Eijk.
 • Communicatie: Jolanda de Koning, ZAT
 • Shuttlebeheer: Peter de Vreede & Rick Ardts                                       
 • Websitebeheer: Roelien Veldhoven                                          
 • Organisatie Clubkampioenschappen Senioren: Erwin Haverhoek, Hans Straaijer, Shelley Bontje, Dana van Dorp, Roy de Bruijn
 • Verenigingsboekje: Jolanda de Koning en bestuur in samenwerking met Drukkerij Van de Sande
 • Reserveren zaalruimte: Jolanda de Koning