Privacyreglement

Algemeen: BV DEO verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), zoals verwerkt in ons privacyreglement.

Privacyreglement BV DEO
1. BVDEO vraagt alleen om persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een normale bedrijfsvoering. Dit betreft NAW, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, bondsnummer en e-mailadres.
2. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen en gebruikt om leden in te schrijven, te informeren, de verschuldigde contributie en eventuele overige bijdrage zoals trainingstoeslagen vast te stellen en junioren, trainingsgroepen en teams in te delen.
3. Om leden te registreren maakt BVDEO gebruik van een online webformulier.
4. De persoonsgegevens van BVDEO-leden worden op een beveiligde computer bewaard. Er wordt bewust en vertrouwelijk mee omgegaan. Gegevens kunnen op verzoek te allen tijde verwijderd worden, door een verzoek hiertoe in te dienen bij de secretaris.
5. De NAW- gegevens, geboortedatum en e-mailadressen worden gedeeld met ‘De bond’, Badminton Nederland, aangezien leden (in ieder geval de leden die competitie willen spelen) van BVDEO statutair ook lid worden van Badminton Nederland.
6. De persoonsgegevens van leden van BVDEO worden door de administrateur/secretaris van de vereniging bijgehouden en gedeeld met de overige bestuursleden ten behoeve van de in artikel 2 genoemde activiteiten.
7. Voor het versturen van mededelingen over BVDEO-activiteiten, zoals wedstrijden, trainingen en andere badminton- en/of verenigingsevenementen worden de e-mailadressen van leden gebruikt.
8. Een lid kan zich te allen tijde afmelden voor de mails vanuit het secretariaat door een verzoek hiertoe aan de secretaris te richten.
9. Voor het plaatsen van herkenbare foto’s van (jeugd)leden wordt toestemming gevraagd via het lid-worden formulier. Een lid, of ouder/verzorger van een lid, kan te allen tijde verzoeken foto’s te verwijderen door een verzoek hiertoe aan de secretaris te richten. Ook kan de keuze gemaakt op het lid-worden formulier te allen tijde gewijzigd worden door dit door te geven aan de secretaris.
10. Een kopie van de NAW-gegevens en mailadressen van uitgeschreven leden en van de periode van hun lidmaatschap wordt voor clubactiviteiten zoals een (kamp) reünie door de ledenadministratie op een met een wachtwoord beveiligde computer bewaard.

Voor vragen, op- en aanmerkingen kunt u altijd terecht bij de secretaris, secretariaat@bvdeo.nl.