We kunnen weer!

Eindelijk, we kunnen weer. We hebben er lang op moeten wachten maar er mag weer gebadmintond worden in de JJ-hal en wel vanaf maandag 13 juli.

Zoals iedereen heeft kunnen merken heeft het Covid-19 virus behoorlijke impact gehad op ons badmintonleven maar gelukkig kunnen de rackets weer uit de tas gehaald worden en kunnen shuttles geprepareerd worden voor een voorzichtige start.

Het spreekt voor zich dat het virus nog niet uit ons land is verdreven en moeten er een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen worden om weer te mogen badmintonnen. Daarom is er een protocol opgesteld met daarin de onderstaande aanwijzingen/maatregelen:

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping);
 • De foyer, bar en douches zullen dicht blijven;
 • Bij binnenkomst in de JJ-hal meteen rechtsaf door de gang om door de herenkleedkamer de zaal te betreden. Looproute zal middels pijlen worden aangegeven;
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst in de hal middels de ter beschikking gestelde middelen;
 • Op de plek van baan 5 zullen een aantal banken worden neergezet om te kunnen zitten met de bedoeling de zaal tijdens het spelen niet te verlaten om zo de bar en foyer te ontzien;
 • Het bord om in te hangen zal in de zaal aanwezig zijn, bordjes dienen persoonlijk te worden verhangen;
 • Op de banen 1 t/m 4 zal vrij gespeeld kunnen worden volgens onderstaand schema:
  • Start eerste ronde 20:00 tot 20:25;
  • Start tweede ronde 20:30 tot 20:55;
  • Start derde ronde 21:00 tot 21:25;
  • Start vierde ronde 21:30 tot 22:00.
 • Er zullen per baan een viertal shuttles ter beschikking worden gesteld voor de hele avond zodat iedere speelronde één shuttle heeft. Overige benodigde shuttles dienen zelf meegenomen te worden;
 • Verlaten van de zaal gaat via de rechter herenkleedkamer. Looproute zal middels pijlen worden aangegeven;
 • Voor en na het spelen nemen we allemaal de verantwoordelijkheid om de 1,5 meter afstand in acht te nemen;
 • Zorg zelf voor een bidon met water of sportdrank.
 • Net als tijdens de competitie of speelavonden zullen de netten, banken en shuttles worden opgeruimd door de laatst spelende;
 • Na afsluiten van de JJ-hal dient de sleutel bij Frans in de brievenbus gegooid te worden.

In de eerste week van de openstelling zal het bestuur ervoor zorgen dat bij aanvang de zaal is klaargezet en alle voorzieningen getroffen zijn. Voor de andere weken zijn we nog op zoek naar leden die dit voor zijn of haar rekening wil nemen. Aanmelden kan via het secretariaat.

Een plattegrond met looproutes is hieronder te zien.

Als bestuur vragen we jullie om bovengenoemde aanwijzingen op te volgen, samen zijn we sterk en wensen jullie veel sport plezier.